Forslaget innebærer endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

Eventuelle uttalelser må gis skriftlig til Storfjord kommune v/rådmannen innen 9. desember. Endelig behandling skjer i kommunestyret 10. desember 2015.