Forslaget innebærer endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

Eventuelle uttalelser må gis skriftlig til Storfjord kommune v/rådmannen innen 11. desember. 

Endelig behandling skjer i kommunestyret 13. desember 2017.