Forslaget er også lagt ut i resepsjonen på Storfjord rådhus.

 

Forslaget innebærer endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

 

Eventuelle uttalelser må gis skriftlig til Storfjord kommune v/rådmannen innen 10. desember 2018. 

Endelig behandling skjer i kommunestyret 12. desember 2018.