5.- 10. trinn ved begge skolene sender inn sak i forkant av møtet og dette vil utgjøre sakslista. Demokratiopplæring er en viktig faktor for nye generasjoners engasjement i samfunnet. Hver klasse kan stille med inntil to representanter som legger fram klassens sak til debatt i BUK. Første møte er en prøvestein for alle involverte og det er meningen at BUK skal avholdes hvert  år i november.