Det skjer mye i indre del av kommunen i årene som kommer. Storfjord kommune har blandt annet flere "prosjekter" som trekkes i gang lokalt her på Hatteng.

I den forbindelse prøver kommunen nå å bidra til at det blir "blåst liv" i et bygdeutvalg. Bygdeutvalget kan blir en viktig bidragsyter og sparringspartner for kommunen på flere områder.

Vi ser for oss et "styre" på fem personer. Leder, nestleder, styremedlem, kasserer , sekretær og muligens to varamedlemmer.

Kommunen inviterer til et møte på rådhuset mandag 13. februar kl. 1800 der temaet blir tatt opp.

I forkant av møtet kan en få med seg samtykke fra kanditdater som kan tenke seg å stille til valg men som ikke kan møte.

Valget blir, hvis alt er på plass, gjort samme dag. Ordføreren styrer møtet.

Vel møtt!