Foruten å uttale seg om de planer kommunen har i bygda, kan bygdeutvalget bidra til økt bolyst på mange måter. Alle aktiviteter som skaper sosiale arenaer og samhold ønskes velkommen. Altså ivareta interesser til beste for bygda.

Vi vil prøve  å bidra til at det blir "blåst liv" i et bygdeutvalg. Bygdeutvalget kan blir en viktig bidragsyter og sparringspartner for kommunen på flere områder.

Vi ser for oss et "styre" på fem personer. Leder, nestleder, styremedlem, kasserer , sekretær og muligens to varamedlemmer.

Kommunen inviterer til et møte på rådhuset mandag 13. februar kl. 1800 der temaet blir tatt opp.

I forkant av møtet kan en få med seg samtykke fra kanditdater som kan tenke seg å stille til valg men som ikke kan møte.

Valget blir, hvis alt er på plass, gjort samme dag. Ordføreren styrer møtet.

Vel møtt!