"Tilbudet skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon" ( Demensplan 2015, Den gode dagen 2007).

 

Egenbetaling følger vederlagsforskriften med kr 77 for dagopphold i 2015. Dette inkluderer alle måltider.

 

Hvis du vil vite mer eller vil benytte deg av tilbudet, ta kontakt med sykehjemmet tlf. 77 71 47 88.