Nord-Troms Der kontraster former folk

Omdømmeprosjektet har vært gjennom en prosess for å utarbeide en profil for regionen. Tanken bak - Der kontraster former folk - er å belyse de sterke kontrastene mel­lom naturen og menneskene: - Kontrastene er større i Nord Troms, og dette former folket som bor her.

Slagordet og den nye profilen skal gjenspeile kontrastene som former folket i Nord Troms. Vi vil bruke menneskelige faktorer som samhold, historier, omtanke for hverandre og opplevelser som gir merverdi for menneskene opp mot faktorer i naturen som fjell og tinder, vidder, høyder, vann, vind, gnistrende frost, frisk luft, lys, midnattsol, nordlys, mørket­id, lyst hele døgnet og ekstreme værforhold. Dette tror vi folket i Nord Troms vil kjenne seg igjen i, og vi håper det vil gi dem et eierforhold til logoen og den visuelle profilen