Bakgrunn for forestillinga: Johan Kaaven var en av Nordens største og mest kjente noaider. Han kunne helbrede, han kunne se inn i fremtiden. Han kunne stoppe hurtigruta ved hjelp av tankekraft. Vi inviteres inn i et lite kjøkken. I dette kjøkkenet finnes det historier, samiske så vel som norske. Historier fra gamle dager, da fortellertradisjonen var sterk og alltid inkluderte en kopp kaffe.

 

Gjennom moderne dans og autentiske lydopptak fra 50 til 90-tallet blir vi kjent med Johan Kaaven, og får et innblikk i en 9 år gammel jentes undring rundt og søken etter mer enn det vitenskapen kan forklare. Mannen som stoppa hurtigruta er en forestilling som utfordrer fornuften. Fordi vi aldri må slutte å tro på mirakler.