Hvem kan søke?

Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Storfjord kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om driftstilskudd. Helt nye lag og foreninger kan søke om et oppstartstilskudd i sitt første driftsår. Det deles ut tilskudd i til sammen seks kategorier:

  • Tilskudd til idrettslag (medlem av NIF)
  • Tilskudd til skytterlag (medlem av DFS)
  • Tilskudd til andre lag og foreninger
  • Tilskudd til drift og leie av anlegg
  • Tilskudd til trener- og lederutdanning (voksenopplæring)
  • Tilskudd til oppstart av lag


Retningslinjene og poengsystemet for utregning av tilskudd finner du her: Driftstilskudd over kulturbudsjettet, retningslinjer for tildeling

Hvordan søkes det?

Søknaden skal leveres på et skjema tilpasset type forening. Skjema kan lastes ned her:


Alle søknader må vedlegges

  1. Årsmelding for foregående driftsår
  2. Regnskap og revisjonsrapport for foregående driftsår
  3. Budsjett for inneværende driftsår

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. april hvert år.

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent Maria Figenschau
Telefon: 77 21 29 65 el. 400 28 867
E-post: maria.figenschau@storfjord.kommune.no