Fakta om ITS:

 • Intelligente transportsystemer, ITS, er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til vegbanen eller fra vegbanen til bilen.
 • Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, variable skilt som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg, blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikk, vær og føreforhold, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.
 • Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok.

Fakta om pilotprosjektet:

 • E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge.
 • Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en veg med vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk. 26 prosent av trafikken på denne vegen er tungtrafikk, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.
 • På strekningen fra Skibotn til Kilpisjärvi vil Statens vegvesen de neste årene teste, demonstrere og evaluere ulike ITS-løsninger.
 • Pilotprosjektet varer i ti år, delt i to faser. De første tre årene regner Statens vegvesen med å bruke inntil 30 millioner kroner per år for å utvikle nye og teste kjente ITS-løsninger på denne strekningen. De neste sju årene regnet Statens vegvesen med å bruke inntil 10 millioner kroner per år på å videreutvikle systemene som er etablert i den første fasen.
 • Pilotprosjektet fra Skibotn til Kilpisjärvi har fått navnet «Borealis». Finland har et tilsvarende prosjekt for den videre strekningen fra Kilpisjärvi til Kolari med navnet «Aurora». Den treårige avtalen om det finsk-norske samarbeidprosjektet «Aurora Borealis» ble signert i den finske byen Muonio i februar.
 • Statens vegvesen har også andre norske pilotprosjekt for ITS. Disse tar for seg blant annet tunnelsikkerhet, bytrafikk og konkurransevilkår for godsnæringen.

Her er årets tiltak som skal gjøre E8 til en intelligent veg

 1. Trafikkmålere i Skibotn-krysset som registrerer antall, lengde og hastighet på kjøretøy som kjører E8 mot Finland, ikke minst er dette viktig for å få en oversikt over antall vogntog i området ved vanskelige vær og føre.
 2. Kamera i bakken over Skibotn-krysset som lar sjåfører, entreprenørene med driftsansvaret og vegtrafikksentralen se forholdene i denne ofte vanskelige bakken.
 3. Digital informasjonstavle i Skibotn med sanntidsinformasjon til sjåfører om trafikk, vær- og føreforholdene på E8 til grensen til Finland.
 4. To værstasjoner som både registrerer været og tilstanden på vegen, og som beregner friksjonen i vegen. Stasjonene blir etablert på i Halsebakkan og like ved grensen til Finland.

 

Mer informasjon om prosjektet finner på på vegvesenets egne nettsider: http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region+Nord/slik-skal-e8-bli-en-intelligent-veg