Fristen for å levere skjema er 1. november.

Skjema kan leveres på rådhuset, eller sendes på e-post til maria.figenschau@storfjord.kommune.no.