Årets eiendomsskattesats for verk og bruk er satt til 7 promille av eiendomsskattetaksten Eiendomsskatten for 2017 innbetales over 2 terminer til Storfjord kommune. Faktura for 1. termin sendes ut med forfallsdato 20. april og for 2. termin er forfallsdatoen 20. oktober. Klage over eventuelle feil eller mangler må inngis skriftlig til Storfjord kommune, Eiendomsskattekontoret, 9046 Oteren, innen 31.mars 2017.

 

Eiendomsskatteliste 2017