Helsesøstertjenesten vil ha redusert bemanning i uke 3 til og med uke 7, da konstituert helsesøster Mona Willumsen er  i helsesøsterpraksis i denne perioden, i forbindelse med utdanning. 

E-post vil bli lest og besvart sporadisk, og konst. helsesøster vil være tilgjengelig på telefon hver ukedag mellom kl. 16.00 og  kl. 20.00 i nevnte periode.

 

Konst. helsesøster Mona Willumsen, tlf. 982 89 167
E- post:  mona.willumsen@storfjord.kommune.no