Styret for helse og sosial, styret for oppvekst og kultur og næringsutvalget legges ned.

Myndighet gitt de nevnte utvalg og styrer overføres Formannskapet fra 1. januar 2014.

Styret for plan og drift består med dagens sammensetning.

Eldreråd og råd for funksjonshemmede slås sammen til råd for eldre og funksjonshemmede.