1. Flytende søknadsperiode: De to søknadsperiodene vi har hatt til nå, 01.05 og 01.10 opphører med umiddelbar virkning. Det er nå vedtatt at det innføres en flytende søknadsperiode som betyr at brukere kan søke om TT- kort gjennom hele året, med en behandlingstid på 4 uker. Om behandlingstiden ikke kan oppfylles må søker få skriftlig beskjed om dette.
     
  2. TT- kort som ikke benyttes: Det vil i oktober hvert år bli tatt en gjennomgang av hvilke TT- kort som ikke benyttes. Disse kortene blir sperret og brukerens godkjenning i TT- ordningen opphører. Bruker må da eventuelt søke på nytt og risikerer å havne på venteliste. Brukere som blir sperret vil få skriftlig beskjed om dette. Fylkeskommunen utfører denne jobben. 
     
  3. Brudd på retningslinjene: Ved brudd på retningslinjene vil fylkeskommunen nå kunne utestenge brukere fra TT- ordningen. Brudd på retningslinjene kan eksempelvis være utlån av TT-kort til andre. Mistanke om brudd på retningslinjene meddeles Troms fylkeskommune som vil vudere saken.