Voksenopplæringen ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa, tilbyr:


Studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

Yrkesfag: Voksenopplæringen tilbyr opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Teorifagene er Helsefag, Renholdsoperatørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helseservicefaget, Service -og samferdsel, Transport- og logistikk, Apotekertekniker, Helsesekretær, Tannhelsesekretær.


Forelesningene for alle kurs foregår i lyd-bilde studio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa.


Søknadsfrist er 1.mars for alle kursene.
Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no.  Ha MInID tilgjenelig for å kunne søke.

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole 92 23 25 09/ 777 87000

Epostbeate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no 


Lenke til Nord-Troms videregående skole - plakat/hjemmeside,  klikk her.