forside kommunedelplan

Lurer du på hvilke anleggsplaner lag og foreninger har meldt inn for kommende planperiode, eller hvilke målsettinger Storfjord kommune har satt seg, kan du lese mer om det i denne planen.

Planen kan lastes ned her: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 - 2019. Et friskt og aktivt Storfjord!

Du kan også bla i planen her: issuu.com