I regi av HERO vil det bli opprettet et akuttmottak for flyktninger på gamle Brennfjell forlegning, med inntil 140 plasser.  Flyktningene skal i  utgangspunktet ha et kortvarig opphold i akuttmottaket,  men slik flyktningstrømmen er i dag kan det bli påkrevd med forlengelse av opphold.  Forventet oppstart er satt til tidligst uke 43. HERO er ansvarlig for daglig drift av akuttmottaket. Kommunen er ansvarlig for å yte akutt helsehjelp samt nødvendig smittevern og jobber nå med å få dette på plass. Kommunen samarbeider tett opp mot UDI og HERO for best mulig å håndtere denne situsjonen.