Før fag-/svenneprøve avlegges, må man bestå en skriftlig eksamen i fagets teoretiske læreplanmål. Dersom du vil vite mer om dine muligheter, så finnes mer informasjon her:

http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Utdanning/Fagoppl%c3%a6ring/Fagpr%c3%b8veforvoksne/tabid/2718/Default.aspx