I Storfjord Barneverntjeneste mener vi at barn og unges familie og nettverk kan være en ressurs. Derfor tilbyr vi Familieråd til alle som kommer i kontakt med oss.

Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets/ungdommens situasjon. Et familieråd kan brukes i ulike typer barnevernssaker og for barn og unge i alle aldersgrupper.

Se denne lenken på internett dersom du vil lese mer om familieråd: bufdir.no/familierad