Storfjord kommune har inngått samarbeidsavtale med Tromsø brann- og redning og de vil starte opp med feiing i Storfjord kommune i begynnelsen av september 2014. Husstandene vil varsles ca. 1 uke i forveien. 

Til dere med hytter, fritidseiendommer og spikertelt
Det er eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing etter behov for feiing og tilsyn i fritidsboliger, hytter og spikertelt. Brannsjefen kan bestemme hvor ofte feiing skal gjennomføres i fritidsboliger, hytter og spikertelt basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang.

Eiere bes ta kontakt med Storfjord kommune, telefon 772 12800/epost post@storfjord.kommune.no, for avtale angående feiing. Husk å oppgi navn, adresse, telefonnr og gårds- og bruksnr.

Påminnelse:

Når feierne stiller krav til adkomst til og på tak, er det med bakgrunn i forskriftene. Vedlagt er minimumskrav til adkomst til og på tak som brannsjefen ber alle husstander om å følge opp.