Det blir sendt ut informasjon i SMS med påfølgende brev til alle husstander. Feieplan kan ses på: http://www.storfjord.kommune.no/feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg.5947277-395217.html