Arbeidet med plan for tilsyn og feiing i Storfjord kommune er igangsatt, og i den forbindelse legges det vekt på sikkerhetskrav ihht arbeidsmiljøloven.

Brannsjefen i Tromsø kommune, nå også Storfjord kommune, legger vekt på at god publikumsservice skal prege alt arbeid som utføres, samtidig som arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas overfor alle ansatte. For enkelte ansatte innebærer det noen ekstra utfordringer. Feierne er en gruppe arbeidstakere som daglig må ta stilling til egen sikkerhet i forhold til utføring av feiing fra tak.

Arbeid på tak er risikofylt, og det finnes derfor sikkerhetskrav som skal være oppfylt for at feierne skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, slik Arbeidsmiljølovens § 8 sier alle arbeidstakere skal ha. Brannsjefen ønsker at de ansatte skal følge gjeldende HMS-prosedyrer i enhver arbeidssituasjon, selv om det kan medføre at de ikke alltid kan utføre jobben på grunn av manglende sikkerhetsutstyr.

Når feierne stiller krav til adkomst til og på tak, er det med bakgrunn i forskriftene. Vedlagt er minimumskrav til adkomst til og på tak som brannsjefen ber alle husstander om å følge opp.