Bakgrunn
Det er innført et nytt adressesystem i Norge som er basert på veiadresser. Dette erstatter det gamle systemet som var basert på gårds- og bruksnummer.

Det betyr at dersom en innbygger som tidligere f.eks. var registrert i Folkeregisteret som bosatt på g./b.nr. 52/67 ifølge det gamle systemet, etter innføring av nytt system automatisk blir registrert med offisiell adresse Oldersletta 1 etter ny mal.

 

Offisiell adresse og postadresse

En offisiell adresse er en adresse som sier hvor stedet ligger. Den er bygd opp av et veinavn og et adressenummer. Adressen skal hjelpe publikum, redningstjenester og andre til å finne fram.

En postadresse er leveringsadressen for post og inneholder i tillegg til veiadressen også et postnummer og poststedsnavn. Postadressen kan også være en postboks. Om ikke annet er avtalt med Posten, er den nye veiadressen til boligen man bor i også ny postadresse sammen med postnummer og poststedsnavn. Tidligere har vi i Storfjord kunnet benytte postadresser som har vært ganske omtrentlige (f.eks. Oldersletta). Nå er postadressene blitt helt nøyaktige (f.eks. Oldersletta 1).

 

Hva kan være årsaken til at jeg får brev med feil adresse?

Flertallet av de som har kontaktet oss har flyttet internt i ei bygd i kommunen uten å melde flytting til Folkeregisteret. Dermed står de fremdeles registrert på det gårds- og bruksnummeret de bodde på før de flytta. Det har ikke vært noe problem så lenge postadressen har vært unøyaktig, men med det samme systemet blir oppdatert til helt nøyaktige adresser oppdager man feilen. Dette gjelder ikke bare deg som har flyttet nylig. Det kan også gjelde flyttinger som er foretatt langt tilbake i tid.

I noen tilfeller er personer registrert på feil bygning på eiendommen. Dette gjelder eiendommer med flere bolighus på samme gårds- og bruksnummer.

 

Hvordan retter jeg opp i dette?

Denne feilen ligger i Folkeregisteret. Den eneste måten å få det retta dette opp på er ved å kontakte Folkeregisteret direkte.

De fleste må rett og slett melde flytting slik at bostedsadressen blir korrekt. Dersom du skal ha posten levert et annet sted enn du er registrert bosatt (f.eks. til en postboks), må du endre postadresse. Skjema for begge deler finner du her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Flytte/

Ønsker du å ringe eller sende e-post til Folkeregisteret finner du kontaktinformasjon her: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/