Har ditt lag noen turer som passer inn i turkalenderen, så send dette snarest til synnove.lovland@storfjord.kommune.no. Merk e-posten turkalender. Frist for å sende inn er 1. mars.

Det er ønskelig at turen fylles inn i dette excelarket og returneres sammen med e-posten.