Storfjord kommune har fått rapporter om at det er svært tynn is på mange av fjellvannene i kommunen. Så høyt som Gallajavri, er det meldt om at personer har gått igjennom isen.

Med bakgrunn i de tilbakemeldinger vi har fått, oppfordrer vi publikum til å ferdes med forsiktighet i fjellet. Våren kommer fort, og smeltingen skjer raskt.