Det er ventet betydelig temperaturøkning med varmegrader også i høyfjellet i løpet av tirsdag. Det ventes også store nedbørmengder i form av regn tirsdag og onsdag. Nedbørområdet beveger seg sørfra og nordover i varslingsområdet. Hovedtyngden av nedbøren vil komme i Nordland.

Regn og snøsmelting vil føre til vannføringsøkning, som i mindre vassdrag kan nå opp i 5-årsflom, i løpet av sent tirsdag eller onsdag. Lokale oversvømmelser kan oppstå, og det er viktig at vannveier som kulverter og sluk holdes åpne for å unngå skader.

NB! Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og varslet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.