Småtrinnet har laget fine kvisthjerter og god fuglemat som vi selger. Det blir også salg av vafler, saft og kaffe. Vi har også laget en liten utstilling som viser noe av det arbeidet som vi har gjort i forbindelse med at Barnekonvensjonen har 25 år jubileum og en bildeutstilling fra turen til Helligskogen.(egenproduserte kullstifttegninger)

Solidaritetskafeen vil være på Skibotn samfunnshus.

Velkommen innom!

 

Skibotn skole
småtrinnet 1.- 4.klasse