Manntallet er lagt ut til ettersyn på følgende steder:

  • Storfjord rådhus, resepsjonen

  • Skibotn varesenter Joker

  • Coop Hatteng
     

Dersom du ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil, kan du klage.

Klagen skal være skriftlig og sendes snarest til: Valgstyret i Storfjord, Oldersletta 1, 9046 Oteren.

 

Det vil ikke bli sendt ut valgkort ved folkeavstemningen. Husk å ta med legitimasjon.