I folkemøtet vil kommunen legge frem de foreløpige planene for utvidelsen av boligfeltet, og hvilke utfordringer man ser for seg i planerbeidet.

Mer informasjon om prosjektet kan leses i varsel om oppstart: http://www.storfjord.kommune.no/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-for-utvidelse-av-oldersletta-boligfelt-storfjord-kommune-planid-19392017001.5976775-102429.html

Vel møtt.