På møtet vil følgende punkter tas opp:

  • Stenging av veier.

  • Behov for frivillige vakter som skal ivareta sikkerheta i veikryss.

  • Opprydding langs traséen organisert av kommunen.

  • Pynting langs traséen.

  • Hva som planlegges av folk, lag og foreninger så langt. Ideer og diskusjon på hva som kan gjøres.

  • Planlagte stopp for TV karavenene før rytterne kommer (1 - 2 stk i Storfjord): Viktig vi har noe å selge inn; hva skjer på stedet?

  • «Animations»  - stunts og sprell folk planlegger langs traseen.

Enkel severing.

Vel møtt!