Storfjord kommune har igangsatt arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. Det vil bli gitt informasjon om det pågående arbeidet og status for gjeldende kommuneplanens arealdel.

Det vil bli mulighet for spørsmål og veiledning angående innspill og arealplanen forøvrig.

Folkemøter vil bli avholdt:

  • torsdag 5. juni kl. 18.00, rådhuset på Hatteng - møterom Otertind i 2. etasje
  • tirsdag 10. juni kl. 18.00, Skibotn samfunnshus
  • torsdag 12. juni kl. 18.00, gymsalen på tidligere Elvevoll skole
  • mandag 16. juni kl. 18.00, Otertun på Oteren

For mer informasjon om kommuneplanens arealdel og innspill - kilkk her