I flg. SSB sine foreløpige tall, øker folkemengden i Storfjord.Tallene for 2.kvartal 2006, viser at folketilveksten totalt sett er på 11 personer. Innbyggertallet i Storfjord er nå på 1924 innbyggere. Endringene skyldes at det er flyttet i alt 26 personer til kommunen dette kvartalet, mens 16 personer har flyttet ut. I tillegg er det født 6, mens 5 er døde.Totalt sett og gledelig nok, går folketallet i riktig retning igjen.