Tiltaket er et ledd i kommunens tverrfaglige samarbeid knyttet til sjumilsstegsarbeid og FNS barnekonvensjon. Forandringsfabrikken har som grunnleggende generell idè
å forandre skoler, barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg utfra svarene fra barn og unge. Utvikling bygd på svarene fra dem det gjelder, vil bidra til bedre kvalitet i tjenestene.

Forandringsfabrikken har 10 års erfaring og vet at det er mye hjelp som blir gitt, uten at vi spør den som skal motta hjelpa om hva som hjelper.De deler erfaringer og gir konkrete innspill på konferanser, fagdager og i møter med nasjonale myndigheter og kommuner. De bidrar ofte på utdanningsinstitusjoner. Forandringsfabrikken er nå etablert som et nasjonalt kompetansemiljø med mye kunnskap og erfaring på hvordan reelt barn og unge kan involveres i samfunnsutvikling.

Program

Kl. 11.30                 Velkommen ved Storfjord kommune og Forandringsfabrikken
Kl. 11.45                 Om fysisk og psykisk vold - og om seksuelle overgrep. Erfaringer fra proffene - fra barnehage og skole, barnevern og psykisk helsearbeid

Kl. 12.45                Pause
Kl. 13.00                «Den viktige samtalen» - for at barn og unge skal kunne fortelle om vold og overgrep
Kl. 13.30                Hva gjør vi når vi vet at et barn eller en ung opplever vold eller overgrep. Råd til barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, psykisk helsevern og politi

Kl. 14.30                Pause
Kl. 14.45                Barnesyn, verdier og arbeidsmåter for et godt samarbeid   med barn og unge 
Kl. 15.45                Knall avslutning ved proffene!