Vi vil oppdatere nettsidene våre med informasjon om arbeidet og aktivitetene som blir gjennomført i Storfjord både før og underveis i rittet.

Formannskapet har satt av en sum til alle tiltak som er nødvendig i forbindelse med sykkelrittet. Ordfører Knut Jentoft og formannskapsmedlem Geir Varvik utgjør den politiske styringsgruppa. Fra administrasjonen er det nedsatt ei arbeidsgruppe som har hovedansvaret for det daglige arbeidet:

  • Nærings- og utviklingsrådgiver Hilde Johnsen (koordinator og kontaktperson ARN)

  • Daglig leder Frivilligsentralen Jill Fagerli (kontaktperson lag og foreninger)

  • Kulturkonsulent Maria Figenschau (informasjonsansvarlig)

  • Brannmester / vaktmester Rolf Vidar Olsen (beredskap / teknisk ansvarlig)

Per i dag er det klart at rittet starter fra Lyngseidet kl. 14.00. Både fv 868 og E6/E8 kommer til å bli stengt i perioder før og etter rittet, men nøyaktige tidspunkter er enda ikke klart. Vi kommer til å opprette en egen meny på nettsida slik at denne type informasjon skal bli lett å finne for alle som har behov for den.

Blant innspillene som er kommet inn er en felles ryddeaksjon langs traséen. Det jobbes med plan for praktisk gjennomføring av dette. Mer informasjon vil komme så snart det er klart.