Fylkesrådet behandlet på møte den 6. juni fordeling av spillemidler på grunnlag av bl.a. kommunale prioriteringer.

To anlegg i Storfjord har fått midler, elektroniske skiver på Brenna skytesenter (kr. 606.000,-) og ballbinge m.v. på Oteren barnehage (kr. 130.000). Disse befinner seg i to ulike kategorier, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Søknaden fra Storfjord skytterlag er en fornya søknad fra 2005, da klatreveggen i Skibotnhallen var prioritert som nummer en. Ny søknad i år, rehabilitering av Skibotn samfunnshus, var prioritert som nummer to og har ikke blitt innvilga midler i fylkesrådets fordeling for 2006. Søknaden fra Oteren barnehage er ny av året, og den eneste i kategorien nærmiljøanlegg.

Storfjord kommune gratulerer utbyggerne og ønsker lykke til med det videre arbeidet!