Bakgrunnen er at kommunestyret ønsker å stimulere til økning av folketallet i kommunen.