Alle tre barnehagene i Storfjord har lagt til rette for å bruke Utdanningsdirektoratet sin foreldreundersøkelse for å få vite hva foreldre/foresatt mener om tilbudet i barnehagene. Storfjord kommune oppfordrer alle til å logge seg inn og svare. Dette for å hjelpe barnehagene til å bli enda bedre.

Foreldreundersøkelse