Oppstart av foreldregrupper/ ICDP veiledning i Storfjord kommune.

Da er du velkommen til å delta i foreldregruppe.  Dersom det blir nok påmeldte, ønsker vi å starte opp med grupper i høst. Vi møtes 8 ganger og diskuterer ulike tema hver gang. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende grupper med positiv erfaring. Foreldrene som deltok så verdien av å ha en arena der de kunne prate og dele råd og erfaringer med andre foreldre . Flere syntes at det var godt å se at andre foreldre hadde de samme utfordringene som de selv.

Bindende påmelding til Verna B. Rothenpieler innen 30. september 2015. For mer informasjon kontakt sertifiserte ICDP- veiledere Verna B. Rothenpieler 982 89 134, Inger Johansen 906 88 678 eller Rita Nilsen 979 51698.

Hva er ICDP.
ICDP - « International Child Development Program» er et enkelt og samfunnsorientert program som har som målsetting å understøtte og fremme god omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barns omsorg.

Programmet fokuserer på:

  • relasjoner og samspill
  • er ressursorientert, noe som betyr å bygge videre på positive og sterke sider
  • bevisstgjøring av hvordan vi møter barnet
  • å være gruppebasert og være et forum der foreldre kan reflektere over egen praksis, og utveksle erfaringer.
    Programmet tar for seg 8 aktuelle tema som drøftes i foreldregruppe med ICDP- veiledere tilstede.

Storfjord kommune har som endel av 7-milsteget bestemt at det skal satses på tidlig innsats med lavterskeltilbud til barnefamilier. I denne sammenheng var det ønskelig å legge til rette for foreldreveiledning. Som følge av dette ble fire lokale instruktører godkjent som veiledere våren 2015, etter og ha deltatt på opplæringen for ICDP programmet. I forbindelse med opplæringen ble det gjennomført ICDP - veiledning for foreldre med barn født 2009/2010. De fire godkjente ICDP veilederne i Storfjord kommune er:

Verna B. Rothenpieler, Inger Johansen, Rita Nilsen og Ann-Britt Holmen.

Vel møtt til lærerike kvelder!