Storfjord formannskap har vedtatt å utarbeide lokal forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol.  Forskriften vil regulere salgs- og skjenketider, ambulerende bevillinger for lukket og åpne arrangement, sanksjoner ved overtredelse av lov/forskrift m.m.

 

Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før arbeidet med forskriften starter.

Frist for eventuell uttalelse til rådmannen settes til 2. november 2013.