Åsmund Dalheim (f. 1935) fra Elvevoll i Storfjord var ni år da han sammen familien flyktet til Sverige via Signaldalen. Dette foredraget holdt han under seminaret "Krig og evakuering på Nordkalotten" som blei arrangert på Kilpisjärvi 23. - 25. september 1994.

Åsmund Dalheim introduseres av Reidun Mellem (f. 1931), som var en av konferansierene på seminaret. Reidun er Åsmunds søster, og var også med på flukten.

Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=3wZOo6Sp4aI&t=372s