Storfjorduka 1983 hadde "Næringsveier i Storfjord" som tema, og elevene var delt opp i flere grupper. Ei gruppe besøkte Olsborg gård i Signaldalen. Her fortalte gårdbruker Rudolf Olsborg (1920 – 1984), tredje generasjon på gården, om dagens drift på gården, og gårdsdrift og seterdrift i gammel tid.

Opptaket finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=Ozlfb4X3YbQ&feature=youtu.be