Hans I Hansen (1918 - 1997) fra Melen i Storfjord var en av dem som flyktet til Sverige under krigen. Der blei han etter hvert utnevnt til sersjant i reservepolitistyrkene. Dette foredraget holdt han under seminaret "Krig og evakuering på Nordkalotten" som blei arrangert på Kilpisjärvi 23. - 25. september 1994.

Hans I Hansen introduseres av Oddvar Ørnebakk (f. 1936), som var en av konferansierene på seminaret.

Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=xtnOozyUlJ0&t=9s