Marit Ruud (f. 1936) og Liv Nevermo (f. 1937) fra Storfjord i Troms var barn under krigen. I dette opptaket fra 2014 forteller de om evakueringsordren som kom høsten 1944, og om hvordan mange storfjordinger måtte forlate hjemmene sine under den tyske tilbaketrekkinga. Hverdagslivet måtte fortsette under det som ofte var trange og kummerlige forhold hos mer eller mindre ukjente mennesker, fram til fredsbudskapet kom 8. mai 1945.

Hør og se oppataket her: https://www.youtube.com/watch?v=qQp8zVXoD7k