Storfjorduka 1983 ved Hatteng skole blei delvis festa på Beta-film. Temaet var "Næringsveier i Storfjord". Disse opptakene er nå digitalisert. 

I denne filmsnutten forteller Hans Larsen (1911 – 1987) og Eyolf Rognli (1915 – 1991) om gårdsdrift og levevis i gamle dager (1920-tallet). På den tida var de fleste fjøs i en gamme og man laga det meste av redskaper sjøl. Ungene hadde en viktig rolle i drifta, og Hans Larsen overtok mye av ansvaret som 13-åring, da faren døde.

Det var vanlig å bytte til seg varer mot det man sjøl hadde produsert på gården eller henta i utmarka. Snytiting (snøspurv) var vanlig handelsvare, og man fikk 20 øre for et knippe på ti.

Opptaket finner du her: https://youtu.be/9Id-QqlwlQs