Fra skoleåret 2006/07 skal alle elever på 8. årstrinn enten ha fremmedspråk eller språklig fordypning i samisk, norsk eller engelsk.Fremmedspråk og språklig fordypning er likestilte fag og derfor like krevende for elevene. Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen henholdsvis i fremmedspråk eller i språklig fordypning etter 10. årstrinn. Karakteren skal telle ved inntak til videregående opplæring fra og med inntaket til skoleåret 2009/2010.

Elever som velger studieforberedende utdanningsprogram og som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet, skal begynne med fremmedspråk i videregående opplæring. For disse elevene vil muligheten for valg av programfag i videregående opplæring reduseres.

For de som ønsker å vite mer om Kunnskapsløftet: http://www.kunnskapsloeftet.no