Sykehjemsavdelingen har prosjektet «Frivillig innsats i sykehjem» ut dette året. Ønsket er å få mer aktivitet på sykehjemmet for å fremme trivselen for beboerne. I den forbindelse inviteres lag/foreninger og frivillige til å delta sammen med oss i for eksempel sang, musikk og andre trivselsskapende aktiviteter.

Er du interessert i å delta i dette, ta gjerne kontakt med:     

Aktivitør Ann-Mari Hansidatter, tlf. 41 45 23 61