Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet fredag 23.februar, om at en syk rødrev som ble avlivet i Skibotn forrige uke, har fått påvist høypatogen fugleinfluensa. Ytterligere en syk rødrev fra samme område ble avlivet denne uka, og sendes til Veterinærinstituttet for obduksjon og testing mandag 26.februar.

- Vi vet ikke hvordan rødreven har blitt smittet, men det kan antas at den har spist eller på annen måte hatt tett kontakt med syke fugler, sier Torkjell Andersen, avdelingssjef i Mattilsynets avdeling Troms og Svalbard

Fugleinfluensa kan potensielt smitte til flere dyrearter. I 2021-2023 har det i Europa blitt påvist sporadiske tilfeller hos en rekke ville pattedyr, som rødrev, ilder, oter, grevling, gaupe, steinkobbe og havert. I 2022 ble det påvist fugleinfluensa på to rødrever i Vestland fylke.
 

Få kjente tilfeller av smitte til mennesker

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Mattilsynet å ta noen forholdsregler.

Om du finner syke og døde fugler, så la dem være i fred. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat. I stedet bør du varsle Mattilsynet om syke eller døde fugler, slik at vi kan vurdere om vi skal rykke ut for å ta prøver.
 

Varsle Mattilsynet her.

Dette gjelder om du finner fugleartene andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråkefugler).

Mattilsynet ønsker også melding om syke rovdyr, spesielt med nevrologiske symptomer (for eksempel sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse), i områder hvor det er påvist høypatogent fugleinfluensavirus hos villfugler.

 

Ingen tilfeller hos kjæledyr i Norge

Det er lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet av dette viruset. Fugleinfluensaen som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Fugleinfluensa har ikke blitt påvist hos kjæledyr Norge, og kun i svært få tilfeller internasjonalt.