I fylkesrådet ble det 24.05 vedtatt å tilby fullføringsrett for ungdommer som har brukt opp retten sin til videregående utdanning og som ikke er fylt 25 år. Med forbehold om fylkestingets godkjenning i juni 2016 vil Troms fylkeskommune åpne for at denne gruppen kan få fullført sin påbegynte videregående opplæring

Det vil være en egen søknad for disse elevene og det vil bli gjort et eget lokalt inntak på ungdommene.

Linken til søkermodulen finner dere her: http://bit.do/tromsfylke-inntak

Man kan også komme inn til søknaden via å scanne denne QR-koden:

 

cid:image003.png@01D1B756.8E4A4EC0